งานบริการ

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ   เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการของเรา ภายใต้แบรนด์ “ซูซูกิ”  และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

ศูนย์บริการมาตรฐานงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ซูซูกิได้ให้บริการแล้วทั่วประเทศ เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุด ศูนย์บริการคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุด บริการเทคนิคระดับมืออาชีพ และเราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยใจบริการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

หลักสูตรการอบรมมาตรฐานช่างบริการเครื่องยนต์เรือ

ช่างประจำศูนย์บริการมาตรฐานของเราผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานประจำ ทุกๆ ปี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรพื้นฐานช่างบริการเครื่องยนต์เรือ (Outboard Motor Basic Course)

2. หลักสูตรช่างตรวจซ่อมเครื่องยนต์เรือ (OBM Repair Course)

3. หลักสูตรการดำเนินงานศูนย์บริการเครื่องยนต์เรือ (OBM Management Course) 

งานบริการ 1. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

อะไหล่แท้ ซูซูกิ  คืออะไร

ผลิตภัณฑ์ของซูซูกิทุกชิ้นผลิตขึ้นจากอะไหล่แท้ของซูซูกิเท่านั้น มีการออกแบบที่ดีที่สุดและมีข้อมูลจำเพาะที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่น ทุกส่วนผ่านมาตรฐานการทดสอบที่เข้มงวดของซูซูกิ สำหรับประสิทธิภาพ คุณภาพ ความทนทาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย เราจึงขอแนะนำให้คุณเลือกอะไหล่แท้ซูซูกิเท่านั้น และทุกครั้งที่คุณต้องการซ่อมซูซูกิหรือเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง เช่น ฟิลเตอร์เข็มขัด ฯลฯ    อะไหล่แท้ แต่ละชิ้นมีความเหมาะสม และสมบูรณ์แบบสำหรับผลิตภัณฑ์ Suzuki ของคุณ    เพื่อบริการให้คุณสามารถรักษาเครื่องยนต์ซูซูกิในสภาพการใช้งานได้สูงสุด

การรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์เรือซูซูกิ

บริษัทฯ ให้การรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาการใช้งาน 500 ชั่วโมง หรือ 1 ปี แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน
ตามข้อกำหนดการรับประกันคุณภาพ

  • การใช้งานทั่วไป รับประกัน 500 ชั่วโมง หรือ 1 ปี แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน
  • การใช้งานเชิงพานิชย์,ขนส่ง รับประกัน 500 ชั่วโมง หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน
  • การใช้งานในหน่วยงานราชการ รับประกัน 500 ชั่วโมง หรือ 1 ปี แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน

 

หมายเหตุ: ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องยนต์เรือในระยะรับประกันและข้อยกเว้นการรับประกัน โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์เรือซูซูกิ

งานบริการ 2. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Scroll Up